ลงทะเบียนใหม่  ลืมรหัสผ่าน
   
 
โปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า
หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ null null null


ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ลงทะเบียนมิเตอร์ค่าไฟฟ้า

นำใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าลงทะเบียนมิเตอร์ ซึ่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าสามารถนำมาลงทะเบียนย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า


แบบที่ 1ใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบจดหน่วยแจ้งหนี้ ระบบเดิม


แบบที่ 2 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบจดหน่วยแจ้งหนี้ ระบบ SAP


แบบที่ 3 ใบแจ้งค่าที่พิมพ์พร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษี ระบบเดิม


แบบที่ 4 ใบแจ้งค่าที่พิมพ์พร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษี ระบบ SAP

2. สอบถามรายละเอียดค่าไฟฟ้า
3. ชำระเงินค่าไฟฟ้า

ผู้ใช้บริการที่ต้องการชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง internet จะต้องมีบัญชีกับธนาคารที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อตกลง ธนาคารที่ให้บริการมีดังนี้
3.1 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3.2 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
3.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3.4 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด
3.5 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
3.6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)